Projekcia

Návrh, vypracovanie projektovej dokumentácie, dodávka, inštaláci, nakonfigurovanie, nastavenie parametrov, uvedenie do prevádzky.

Projekty, dokumentácie, návrhy, predaj, servis, opravy, prestavby, inštalácie, servisné prehliadky, poradenstvo, montáž. Solárny vykurovací a vodoohrevný systém a tepelné čerpadlá.

Projekčná činnosť, veľkoplošné solárne kolektory, dodávka solárnych systémov pre solárny ohrev, plynových a elektrických kotlov.

Projektová, realizačná a dodávateľská činnosť v oblasti zásobovania teplom a technickým zariadením budov.

Projekčná činnosť v oblasti tepelnej energetiky. Vypracovanie štúdií, technických návrhov, projektov tepelných zdrojov a vykurovania.